stroje pro pekárny a cukrárny

KONEC FREONU V ČECHÁCH!

V souvislosti s nedávným zpřísněním evropského nařízení týkajícího se používání chladicích plynů “freonu” ve všech chladicích zařízeních nebude možné od 1. ledna 2020 dodávat na evropský trh chladicí zařízení s plynem přesahujícím hodnotu 2500 GWP (potenciál globálního oteplování), konkrétně tedy s plynem “freonem” s označením R404A.

Tento fakt znamená, že používání plynu s označením R404A je postupně utlumováno. Je sice zatím stále dostupný, ale jeho cena za poslední rok dramaticky stoupla a předpokládá se, že bude stoupat i nadále (měsíčně by to mohlo být o 25 – 30 %). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby naši dodavatelé chladicích zařízení (lokální specializované chladírenské firmy) začali používat ekologicky šetrnější alternativy chladicího média.

Irtech VENDAVALNáš dodavatel stopkynáren a šokerů, italská firma IRTECH se rozhodla používat již nyní chladicí plyn R452A u malých hermetických kompresorů (malé stopkynárny) a chladicí plyn R448A u větších zařízení, která potřebují polohermetické kompresory. Oba zvolené chladicí plyny mají mnohem nižší hodnotu GWP, ale mají velmi podobné technické parametry jako freon R404A, pokud jde o jejich chladicí výkon. Chladicí výkon je tedy podobný, ale není úplně stejný. Proto musí IRTECH zvýšit výkon kompresoru, a tím kompenzovat ztrátu chladicího výkonu. Z tohoto důvodu bohužel dojde k nárůstu cen chladicích zařízení dodávaných firmou IRTECH. Tento problém se však netýká pouze IRTECHu, týká se všech firem, které dodávají chladicí zařízení.

V tuto chvíli je nákupní cena chladicího zařízení vybaveného plynem “freonem” R404A sice nižší, než při použití výše uvedených ekologicky šetrnějších chladicích plynů, ale z hlediska budoucnosti je výhodnější použít již teď tyto šetrnější chladicí plyny, protože, jak již bylo uvedeno výše, cena plynu R404A nadále poroste. Navíc při použití chladicího plynu R452A a R448A má chladicí zařízení mnohem nižší průměrnou spotřebu elektrické energie, než při použití plynu R404A.

 

Doporučujeme všem zájemcům o koupi stopkynáren nebo šokerů IRTECH posoudit vše výše uvedené s lokální specializovanou chladírenskou firmou, která by zařízení instalovala a s jejich pomocí se rozhodnout, která varianta je pro danou firmu nejlepším řešením.