+420 318 635 425

info@tenart.cz

NETTO navažovací linka NV800

navažování podle receptur

Charakteristika:

Recepturové řízení výroby probíhá na základě výrobních příkazů, které obsahují výrobní postupy dané recepturou výrobku nebo polotovaru.

RECEPTURA

 • receptura představuje soupis surovin a pomocného materiálu (obaly, etikety) a jejich množství potřebných k výrobě jmenovitého množství finálního výrobku nebo polotovaru
 • v případě navažování lze kromě potřebného množství nastavit pro každou surovinu toleranci hmotnosti a seznam náhradních surovin použitelných pro záměnu v případě nedostatku suroviny základní
 • receptury jsou využívány na výrobních příkazech, kdy každý výrobní příkaz musí mít určenou recepturu, podle které výroba bude probíhat
 • správa receptur umožňuje evidenci potřeby surovin pro výrobu finálních výrobků nebo polotovarů

VÝROBNÍ PŘÍKAZ

 • výrobní příkazem je v systému NETTO Control míněn doklad, který předepisuje výrobu přesného množství určitého finálního produktu nebo polotovaru
 • každý výrobní příkaz musí mít určenu recepturu, podle které bude výroba probíhat
 • recepturou je zároveň jednoznačně určen finální výrobek
 • dále je na výrobním příkazu definováno požadované množství finálního výrobku a případně jeho šarže
 • volitelně může být uvedena i velikost dávky, tedy maximálního množství, které lze vyrobit najednou
 • rovněž volitelně může být uveden technologický postup pro výrobu a pracoviště, kde má výroba proběhnout
 • po uvolnění výrobního příkazu do výroby systém automaticky určí potřebná množství všech surovin k výrobě a při nedostatku surovin ve výrobě vygeneruje tzv. transferovou objednávku pro sklad surovin k doplnění zásoby
 • pokud je na výrobním příkazu uveden technologický postup, lze zjistit jaké výrobní operace a na jakých pracovištích byly v rámci tohoto výrobního příkazu prováděny

 

Více o tomto zařízení naleznete níže v části “Popis”

Výrobce: NETTO

Navažovací zařízení NETTO PPC jsou nabízena ve dvou provedeních:

- statická vážicí stanice s podlahovou nebo plošinovou váhou

- navažovací linka NV 800 s pojízdnou vážicí stanicí

Obsluha komunikuje se zařízením pomocí dotykové obrazovky terminálu, který je součástí vážicí stanice.

Autonomní režim
Po výběru receptury a zadání požadovaného množství díla jsou automaticky zobrazeny hmotnosti jednotlivých komponent. Obsluha vytáruje vozík nebo přepravku a navažuje komponenty v předepsaném pořadí. Zařízení poskytuje průběžné informace o stavu navažování komponent i stavu díla z hlediska celkového množství.

Síťový režim
Vážicí zařízení lze s výhodou napojit na podnikový informační systém pomocí speciálního programového rozhraní (volitelné příslušenství) a přebírat z něj jednotlivé výrobní příkazy. Tyto příkazy mohou být dostupné buď přímo na počítačové síti nebo ve formě štítků, které provázejí surovinu během výrobního procesu. Obsluha vyhledá výrobní příkaz prostřednictvím terminálu navažovacího zařízení nebo použije doprovodný štítek a vestavěný snímač čárového kódu (volitelné příslušenství). Po identifikaci výrobního příkazu je automaticky zobrazena předepsaná receptura obsahující požadované množství díla včetně množství jednotlivých komponent.

Záznam o navážení každé komponenty je archivován spolu s časem vážení a jménem zodpovědné osoby. Kromě automatického odpisu ze skladu míchárny jsou tato data archivována pro případ reklamací na složení výrobku.

Zařízení je plně kompatibilní s vážicími systémy firmy NETTO Electronics s.r.o.

Navažovací linka NV 800 je vybavena řadou boxů pro uložení zásobníků s jednotlivými komponentami díla. Boxy obsahují násypku s hydraulickým vyklápěním. Počet boxů je dán požadavky zákazníka na složení díla a neměl by klesnout pod čtyři kusy. Linka se dodává v provedení pro typové zásobníky 800 nebo 200 litrů. Na rámu linky před boxy je umístěna pojízdná zdvihací váha pro vozíky s objemem 200 litrů. Obsluha komunikuje se zařízením pomocí dotykové obrazovky terminálu, který se pohybuje s vážicí stanicí. Celá linka je vyrobena z nerezové oceli, vyniká robustním provedením a je navržena s ohledem na provádění sanitace v masných provozech.

Technická specifikace:

Funkce zařízení

 • navažování podle receptur
 • řízení pracoviště podle výrobního příkazu
 • registrace a archivace každého vážení
 • možnost odložení rozpracovaného výrobního příkazu
 • možnost náhrady komponenty v receptuře
 • možnost přidání komponenty
 • komunikace s libovolným podnikovým informačním systémem

Podlahová váha

 • libovolná podlahová váha vybavená indikátorem SOEHNLE S20

Plošinová váha

 • libovolná plošinová váha vybavená indikátorem SOEHNLE S20

Zdvihací váha (součást navažovací linky NV800)

 • vážicí rozsah do 300 kg
 • dílek 100 g
 • cejchuschopné provedení schválené pro obchodní použití v ČR, SR a všech zemích EU
 • úřední značka schváleného typu TCM 128/94-1843, TSQ 128/94-101
 • klasifikace dle OIML Třída III

Terminál

 • průmyslový řídicí počítač s dotykovou obrazovkou
 • napojení na počítačovou síť (LAN) 10/100 Base-T Ethernet

Další údaje

 • napájecí napětí 230 V +10% - 15%
 • příkon 200 VA
 • teplotní rozsah pracovní 0 °C až +40 °C
 • relativní vlhkost prostředí 90 % (nekondenzující)
 • materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 (ČSN 17240)
 • krytí vážicího můstku IP 68
 • krytí terminálu IP 65

Volitelné příslušenství

 • více směrový laserový snímač čárového kódu
 • etiketovací tiskárna
 • programové vybavení pro napojení na podnikový informační systém