+420 318 635 425

info@tenart.cz

Zásady ochrany osobních údajů

1. SBĚR INFORMACÍ

Firma TEN ART STROJE s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, kdy právním základem pro toto zpracování je buď

a) uzavřená smlouva mezi Vámi a společností TEN ART STROJE s.r.o., kdy v tomto případě je zpracování osobních údajů realizováno jen za účelem splnění takové smlouvy nebo

b) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou, a to zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

V takovém případě shromažďujeme od Vás informace, které jste uvedl při uzavření smlouvy (v případě bodu ad. a) viz výše) nebo které jste uvedl při odeslání kontaktního formuláře (v případě bodu ad. b) viz výše), kdy v tomto případě shromážděné informace zahrnují Vaše jméno a e-mailovou adresu. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z Vašeho počítače a prohlížeče, včetně Vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky. Tyto údaje bude firma TEN ART STROJE s.r.o. zpracovávat po dobu 10 let.

 

2. POUŽITÍ INFORMACÍ

Jakékoliv informace, které od Vás sbíráme, mohou být použity pro:

– personalizaci Vaší zkušenosti a reakci na Vaše individuální potřeby,

– zlepšení našich stránek,

– zlepšení služeb zákazníkům a Vaše potřeby podpory,

– kontakt prostřednictvím e-mailu,

– správu soutěže, propagace nebo průzkum,

– zaslání informací a aktualizací týkajících se Vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd.

– pro plnění našich smluvních závazků vůči Vám, a to v případě, kdy ke zpracování osobních údajů dochází jen z tohoto zákonného důvodu, tj. právě pro účely splnění uzavřené smlouvy

 

3. ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám, ledaže byste s tímto postupem projevil svůj výslovný souhlas, a to v rámci uzavřené smlouvy a jen v rozsahu nezbytném pro plnění takové smlouvy. Dále pak toto prohlášení nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

 

4. OCHRANA INFORMACÍ

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače/servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí. Jsou-li osobní údaje v listinné podobě, pak jsou tyto rovněž řádně zabezpečeny.

 

5. ODHLÁŠENÍ

Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky (tenart@tenart.cz) nebo písemnou formou na adresu sídla TEN ART STROJE s.r.o., Husova 389, 261 01 Příbram. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu firmy TEN ART STROJE s.r.o., Husova 389, 261 01 Příbram.

Odvolání souhlasu se však neuplatní v případě, kdy jsou Vaše osobní údaje klienta zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Vámi a nikoli jen na základě Vašeho souhlasu se zpracováním.

Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo:

– požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

– požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si přístup ke svým osobním údajům a tyto kdykoli měnit či doplňovat,

– k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údaje se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. SOUHLAS

Uzavřením smlouvy s naší společností nebo používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

Více o souborech cookies.

Naší prioritou je splnění představ, přání a potřeb našich zákazníků. K tomu je nezbytná vzájemná komunikace. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně. Do každé zakázky vkládáme smysl pro detail, ctíme řemeslné a ověřené technologické postupy. Sledujeme současné trendy a jsme otevření všemu novému. Naše spolupráce s Vámi, prodejem stroje teprve začíná.