stroje pro pekárny a cukrárny

Technologové z IREKS ENZYMA na semináři v Příbrami

Rok 2020 se pomalu začíná rozbíhat a u nás v Příbrami také nezahálíme. První seminář tohoto roku jsme uspořádali pro technology firmy IREKS ENZYMA s.r.o.. Jednalo se vlastně o malé školení v oblasti námi dodávaných strojů na český trh a zpracování surovin, které tato společnost dodává pekařům a cukrářům.

Věnovali jsme se hlavně praktické části, kde bylo možné vyzkoušet, jak se chovají suroviny dodávané společností IREKS ENZYMA s.r.o. při zpracování na moderních pekařských strojích.

 

Celý dvoudenní blok byl rozdělen do 4 oblastí.

1. Chléb:

Porovnání třech typů hnětení. Technologicky velmi zajímavé porovnání vlivu typu míchání na identickou recepturu těsta na pšenično-žitný chléb. Na třech různých hnětačích – klasické spirále od firmy FERNETO, kopisťovém hnětači DOMINO TWIN-TECH a nejmodernějším systému mísení SANCASSIANO HYDRA, jsme připravili chleba míchaný na záraz a pečený v etážové peci DEBAG HELIOS. Část chlebového těsta se dala do řízené kynárny IRTECH pomalu vyzrát. Druhý den se těsto nadělilo, vytvarovaly se bochníky, které se nechaly nakynout a poté se odpekly.

2. Běžné a běžné cereální pečivo:

Kromě ukázky výroby na jednotlivých zařízeních bylo cílem porovnat rozdíly mezi klasickým systémem výroby přímého kynutí a řízeným dlouhým kynutím. Příjemným překvapením pro všechny byl dělící a skulovací stroj RAM, který má velký váhový rozsah dělení a zpracuje i velmi volná těsta. Užitečným pomocníkem byl jednoduše nastavitelný rohlíkový stroj DOMINO.

Byli jsme také velmi rádi, že jsme mohli předvést kvality pečení na naší nerotační vozíkové peci DEBAG MONSUN S5, protože tato pec je opravdu výjimečně dobrá.

3. Jemné pečivo:

Zaměřili jsme se na ukázku usnadnění výroby plněných koláčků a buchet na koextrudéru SANDORE New Magic. Toto zařízení velmi usnadní složitou práci pekařů při uzavírání náplně do těsta.

 4. Cukrářský blok:

Ověřili jsme si, že suroviny pro výrobu cukrářských hmot od firmy IREKS ENZYMA s.r.o. jsou perfektně zpracovatelné na našich zařízeních a zároveň jsme měli možnost ukázat výhody oblíbeného šlehače FERNETO a drezírky MIMAC Suprema 400 Evo. Vyráběli jsme z pálené hmoty, stříkali linecké třené, krájeli linecké na struně a nakonec jsme ukázali výrobu roládových plátů na hlavě na řídké hmoty.

Rádi bychom poděkovali jak všem zúčastněným technologům, tak vedení firmy IREKS ENZYMA s.r.o., že tuhle akci zorganizovali a přijeli v tak velkém počtu. Takhle vzorné, zaujaté a spolupracující návštěvníky jsme u nás dlouho neměli.

V galerii se můžete podívat na některé výsledky našeho testování.

 

Text: Kfa®